68 DAYS / Julia Kotowski exhibition, August 13. 2016